organiseren

Organisatie-optimalisatie


Extern en intern in balans
Het is van groot belang dat de vernieuwing van de organisatie, de menselijke én procesmatige aspecten, parallel lopen aan de vernieuwing van de propositie. Scheve verhoudingen en ontevredenheid bij medewerkers resulteert onvermijdelijk in verslechtering van de winstgevendheid en verzwakking van de positie op de markt. In onze aanpak beschouwen we medewerkers als een interne klantengroep en kijken we, net als bij externe klanten, of er een goeie match is tussen vraag en aanbod. Zo voorkom je verspilling en komt je waardepropositie volledig tot zijn recht.

Potentieel volledig benutten
Uit ervaring weten we dat er veel kennis, flexibiliteit en creativiteit in elke organisatie onvoldoende benut wordt. We durven te beweren dat elke organisatie minstens 25% van haar menselijke kapitaal aan het verspillen is. Vooral omdat de meeste organisaties nog steeds tegen de natuur van de mens in georganiseerd zijn, terwijl vele populaire werkvormen (denk aan lean of agile werken) juist de efficiëntie en effectiviteit van de menselijke natuur centraal stellen en als uitgangspunt nemen. Het is bewezen: haal het beste van de mens naar boven, dan is dat winstgevend voor alle partijen. We helpen je graag de flow te (her)pakken en hiermee het rendement op jouw menselijke kapitaal te verhogen.

We ondersteunen je graag ondersteuning bij volgende vraagstukken:
– Organisatievorming en transitiemanagement
– Implementatie van nieuwe werkvormen (bijvoorbeeld agile werken)
– HR-beleid en optimalisatie
– Talentmanagement
– Samenwerkingsvormen (coöperaties, netwerken, partnerschappen).